شنبه 18 مهر 1394   03:11:34
 


  اعلام بودجه دستگاه هاي اجرايي ملي مندرج در جدول (7) قانون بودجه سال 1391
 بخشنامه به كليه دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1391 كل كشور 

 كليه دستگاه‌هاي اجرايي (ملي و استاني) و دارندگان رديف در جداول قانون بودجه 1391 كل كشور
 اطلاعيه شماره 2 به تمامي شركتهاي دولتي ، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

 اطلاعيه به تمامي شركتهاي دولتي ، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

 
دستور العمل رسيدگي به شكايات مناقصات
 
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي ملي در مورد اعتبارات هزينه‌اي 
  
بخشنامه بودجه سال 1392 
              پيوست شماره (1)
ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه
              پيوست شماره (2) 
دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني
              پيوست شماره (3) 
دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي
              پيوست شماره (4) 
دستورالعمل بودجه‌ريزي عملياتي- موضوع ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه

 
جدول زماني تشكيل جلسات كارگروه تخصصي پيش‌بيني منابع درآمدي لايحه بودجه سال 1392 
 
كليه دستگاههاي اجرايي (ملي و استاني) ودارندگان رديف موضوع جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1391 كل كشور  
 
بخشنامه درآمد - هزينه قانون بودجه سال 91 كل كشور 
 
اطلاعيه شماره (2) به كليه دستگاه‌هاي اجرايي ملي (اصلي)
مربوط به راه‌اندازي سامانه ماده 215 -
فايل پيوست
 
طرحهاي تملك دارايي هاي ويژه مصوب استاني مندرج در پيوست شماره «1» قانون بودجه سال 1391 كل كشور به تفكيك استانها
 
دستورالعمل اجرايي ماده 215 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389
 
اطلاعيه مهم در ارتباط با دستورالعمل نحوه تنظيم  ومبادله موافقت نامه هاي سال 1391
 
دستور العمل چگونگي تنظيم مبادله موافقت نامه دستگاه هاي اجرايي ملي به همراه ضمائم مربوطه در سال 1391
  
بخشنامه شماره 23806/100 مورخ 1/4/1391 (دستگاه هاي اجرايي (ملي-استاني)مندرج در جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1391 كل كشور) 
  
بخشنامه موضوع جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1391  
 
بخشنامه شماره 23877/23/20 مورخ 28/3/1391  (دستگاه هاي اجرايي مندرج در جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1391 كل كشور ) 
 
كليه دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف موضوع جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1391 كل كشور 
 
------------------------------------------------
         آرشيو مهم ترين اخبار
خبر
  • 1391/9/25 شنبه خبر
    دومين جلسه هماهنگي تهيه گزارش ارزيابي عملكرد سال اول برنامه پنجم توسعه برگزار شد
انتصاب جديد
بيشتر


تعداد بازديد از سايت: 50669745
تعداد بازديد اين صفحه: 899180
در امروز: 330
اين صفحه امروز: 17
خانه | بازگشت |
ميهمان (SpacGuest)


Powered By Sigma ITID.